Steeds minder Nederlanders geven aan dat zij slachtoffer zijn geweest van traditionele vormen van criminaliteit zoals geweld, inbraak, diefstal en vernieling. Er worden minder van deze misdrijven geregistreerd bij de politie. Daarentegen zijn er meer slachtoffers van cybercrime. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor en registratiecijfers van de politie.

In 2019 was bijna 14 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder (bijna 2 miljoen personen) naar eigen zeggen slachtoffer van een of meer vormen van traditionele criminaliteit. Hierbij gaat het om geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalisme.

Traditionele criminaliteit daalt

Volgens de Veiligheidsmonitor was het aandeel van slachtoffers van traditionele criminaliteit in 2019 bijna een derde (31 procent) lager dan in 2020. De daling blijkt ook uit politiecijfers. Het aantal door de politie geregistreerde misdrijven daalde in dezelfde periode met 41 procent. Geweldsmisdrijven zoals stalking en bedreiging is in 2019 wel iets toegenomen. Het aantal gevallen van diefstal en inbraak neemt al jaren af, het aantal woninginbraken is sinds 2012 zelfs meer dan gehalveerd. Niet alle vormen van diefstal daalden, er werden meer dan 1800 winkeldiefstallen geregistreerd in 2019 dan een jaar eerder.

Verschuiving naar cybercrime

Hoewel traditionele criminaliteit daalt, stijgen juist de slachtoffers van cybercrime. In 2019 gaf 13 procent van de 15-plussers aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer cybercrimedelicten. In 2017 was dit 11 procent. Bij cybercrime gaat het om digitale vormen van identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten (laster, chantage en bedreiging met geweld via internet). Cybercrime valt onder vermogensmisdrijven in de geregistreerde criminaliteit. Sinds 2017 is er sprake van een flinke toename van hacken (verdubbeling), identiteitsfraude (17 procent) en internetoplichting (39 procent).

PC en internetbescherming

Het aantal slachtoffers van een of meer cybercrimedelicten nemen toe. Daarom is beveiligingssoftware essentieel. Internet is onmisbaar voor uw organisatie. Zonder goede software loopt u het risico dat het netwerk wordt besmet met malware, ransomware of andere schadelijke software. RoSecure biedt bekroonde beveiligingstoepassingen van Kasperksy Lab, een toonaangevende leverancier van antivirusprogramma’s en internetbeveiliging software. Uw PC wordt goed beveiligd door de software van Kasperksy.

Wij helpen u graag verder

Bel 088 333 4499 of mail naar [email protected]. U kunt maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur contact opnemen.