Vanwege de AVG wet hebben steeds meer bedrijven een uitgebreid informatiebeveiligingsplan liggen. Maar verrassend genoeg pakken veel organisaties de fysieke beveiliging improviserend aan. Een goed informatiebeveiligingsbeleid kan datalekken voorkomen en een beveiligingsplan heeft veel effect op de preventie van inbraak. In dit artikel gaan we daar dieper op in.

Allereerst: wat is een beveiligingsplan?

Een beveiligingsplan, ofwel een securityplan, is een uitgebreid overzicht van alles wat te maken heeft met het beschermen van je bedrijf. Met wat voor dreiging heeft u te maken? Waar moet uw organisatie wettelijk aan voldoen? In andere woorden een beveiligingsplan is een plan waarin staat beschreven wat en hoe er beveiligd moet worden binnen een organisatie. Het doel van dit plan is het zo goed mogelijk beheersen van risico’s op calamiteiten. Door alle risico’s in kaart te brengen, kunnen proactief maatregelen worden getroffen.

We geven je 5 redenen voor het (laten) opstellen van een goed beveiligingsplan

  1. Met een beveiligingsplan toont u dat u heeft nagedacht over de beveiliging van de organisatie. Dit geeft een veilig gevoel bij medewerkers en klanten.
  2. De kans op ongewenste gebeurtenissen, zoals een inbraak of diefstal, wordt verkleind doordat u preventief te werk gaat.
  3. Mocht er alsnog een incident voorkomen, dan schaadt dat niet de hele bedrijfsvoering. Met een goed plan, kan men snel reageren op incidenten waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
  4. Het beveiligingsplan vormt een goede basis voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan.
  5. Heeft u geen beveiligingsplan? Dan heeft u ook geen overzicht over de nodige maatregelen binnen uw organisatie. Daardoor kan er een groot risico zijn, zonder dat dit bekend is.

Het realiseren van een passend beveiligingsplan

Wat moet er eigenlijk in een beveiligingsplan staan? En wat zijn de belangrijkste onderdelen. We geven u een aantal tips met het realiseren van een passend beveiligingsplan voor uw bedrijf. 

Beveiligingsplan tip 1#

Een beveiligingsplan start met een risicocheck. Voer een risicoanalyse uit en breng de belangen en afhankelijkheden in kaart op detailniveau. Waaruit bestaan de belangen die u wilt beschermen? Schrijf alle denkbare risico’s op en kijk ook naar wat de uit calamiteiten voortvloeiende schade voor mens, milieu en materiaal kan zijn. Vergeet ook niet wat voor schade u kunt oplopen aan uw imago, als er een calamiteit is ontstaan door slecht management.

Beveiligingsplan tip 2#

Werk de bedreigingen uit en maak het concreet. Het wordt dan meteen een stuk helderder welke acties er nodig zijn om de bedreigingen buiten te houden. Wat moet er gebeuren als er dan toch iets mis gaat? Wie is bijvoorbeeld de dader en hoe gaat degene aan te werk? Zijn er inbraken geweest in de buurt?

Beveiligingsplan tip 3#

Inventariseer welke maatregelen er nu al zijn genomen. Hoe ziet bijvoorbeeld uw toegangscontrole uit? Heeft u een (draadloos) alarmsysteem met meldkamer? Wat zijn de bouwkundige maatregelen om inbrekers zo lang mogelijk buiten de deur te houden? Biedt de buitenschil van een object voldoende weerstand tegen inbraak pogingen buitenaf?

Beveiligingsplan tip 4#

Concretiseer de beveiligingsdoelen die u voor ogen heeft. Welke doelwitten wil je beschermen? Wie zijn de potentiële daders en hoe gaan zij te werk? Waar zitten de zwakke plekken binnen uw bedrijf? Heeft u al voldoende maatregelen getroffen om deze plekken te beschermen? Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van beveiliging en waar moet deze naar toe?

Beveiligingsplan tip 5#

Kijk concreet de huidige maatregelen en welke maatregelen u nog moet treffen om uw beveiliging naar een hoger niveau te tillen. Blijf hierbij altijd realistisch. Maak een inventarisatie van de kosten die er gemaakt moeten worden voor het nieuwe beleid. Kijk ook naar de implementatie van het plan. Wie heeft u nodig om het naar behoren uit te voeren? Is het haalbaar? En past het eigenlijk wel bij de grootte van uw organisatie?

Laat een beveiligingsplan opstellen door een expert

Met de bovenstaande tips bent u er nog niet helemaal. Toch is het verstandig om een beveiligingsexpert in te schakelen wanneer u uw beveiliging wil verbeteren. Het is belangrijk om uw beveiliging professioneel aan te pakken, zeker wanneer uw organisatie in een hoge risicoklasse valt.

We denken met u mee

Onze beveiligingexperts komen graag langs voor een inventarisatie. Neem contact met ons op. Bel 088 333 4499 of mail [email protected].