Alarmopvolging is een vorm van beveiliging waarbij er een beveiligingsbedrijf wordt ingeschakeld om naar het pand te gaan als er een alarmmelding binnenkomt. De schade blijft beperkt doordat de beveiliger snel een alarmmelding opvolgt. Ook worden alle benodigde maatregelen tijdig in gang gezet.

Verschillende soorten meldingen

Alarmopvolging wordt ingezet bij bedrijven om te zorgen dat er snel gereageerd wordt als er een inbraak of andere ongewenste situatie plaatsvindt. Er kunnen verschillende soorten meldingen voorkomen zoals een inbraakmelding, brandmeldingen of technische storingen. Wanneer een van de bovenstaande meldingen zich voordoen, dan gaat er altijd iemand bij uw pand kijken.

Hoe werkt alarmopvolging?

Maar hoe werkt alarmopvolging nu precies? Wanneer uw alarmsysteem afgaat, dan komt deze ook binnen bij de gecertificeerde meldkamer waarop u bent aangesloten. De centralisten zitten dag en nacht klaar om het alarm direct op te volgen. De mobiele surveillant volgt de melding op en gaat naar de betreffende locatie om polshoogte te nemen. Is er sprake van inbraak? Dan wordt de politie meteen gewaarschuwd.

De mobiele surveillant gaat als volgt te werk

Er zijn strakke richtlijnen hoe de mobiele surveillant te werk dient te gaan. De surveillant inspecteert het pand, controleert dit op inbraakschade en op eventueel aanwezige verdachte personen. Mochten er geen aanwijzingen zijn voor inbraak, dan betreedt de mobiele surveillant het pand en het alarmsysteem. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het alarm en vervolgens wordt het alarm weer ingeschakeld en het pand afgesloten.

Bij inbraakschade of aanwijzingen dat er verdachte personen in het pand bevinden, dan neemt de mobiele surveillant contact op met de politie. De richtlijnen en instructies van de politie worden opgevolgd. De surveillant betreedt de pand nooit alleen. Hij overlegt zo nodig met een door u aangewezen contactpersoon en begeleidt eventueel bij de reparatie van ramen en deuren. Nadat de politie alles heeft vrijgegeven en alles is afgesloten, schakelt de surveillant het alarm weer in.

Binnen regels van de wet

Snelheid is belangrijk. Hoewel snel een alarmopvolging in gang zetten de eerst prioriteit is, wordt het wel gedaan binnen de regels van de wet. Een mobiele surveillant moet zich houden aan verkeersregels, stoplichten en andere situaties. Door de landelijke dekking en samenwerking met lokale partners, worden de aanrijtijden enigszins beperkt. De gemiddelde aanrijtijd over Nederland is 20 minuten.

Waarom alarmopvolging een goed idee is

Midden in de nacht gewekt worden? Daar heeft u vast geen zin in. Kiest u ervoor om zelf uw meldingen af te handelen, kan het in het ergste geval zo zijn dat u meerdere keren per nacht uit uw bed moet gaan om te reageren op een meldingen. Laat daarom de meldingen over aan beveiligingspersoneel. Zo weet u zeker dat alle meldingen vakkundig worden afgehandeld. En u wordt altijd op de hoogte gebracht van de bevindingen. Alarmopvolging werkt daarnaast preventief omdat door stickers op uw ramen en deuren, inbrekers kunnen zien dat u bent aangesloten bij een beveiligingsbedrijf.