Hopperz Kinderschoenen

Onze monteur Willem heeft Hopperz Kinderschoenen voorzien van een draadloos alarmsysteem. Dit alarmsysteem is van Ajax Systems en is het meest bekroonde draadloze beveiligingssysteem van Europa.

Hopperz Kinderschoenen